Main Logo - LVL

בניה ירוקה

לבידי לביא שמה דגש על הפצת מוצרים בעלי תו תקן ירוק. 

כיום, ניכרת בחברה פעילות יומיומית והשקפה רחבה הפועלת במקסימום משאבים השומרים על הסביבה.

על כן אנו בוחרים במוצרי עץ ספציפיים אשר ניתן להם תו תקן ירוק של FSC.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - FSC. המועצה לניהול יערות העולם.

בעקבות הדרישה לעץ לצורכי תעשיית הבנייה ולייצור רהיטים ומוצרים מעץ, ההולכת וגדלה בכל העולם, קיומם של היערות הטבעיים ברחבי העולם מצוי בסכנה. יערות רבים מנוצלים בדרך לא-חוקית וחסרת אחריות ובעקבות זאת הם מידלדלים ונכחדים.

בשנת 1993 הוקם ארגון מיוחד בשם FSC שמטרתו להילחם בתופעה המסוכנת של בירוא היערות בעולם. FSC - הוא ארגון בינלאומי שקיבל על עצמו את האחריות החשובה להגן על העצים מכריתה לא מבוקרת והשמדה. הארגון מתמחה בתכנון של ייעור מבר קיימה ובביצועו, כלומר, בניהול יערות בדרך מבוקרת ובפיקוח: כורתים רק את מקצת העצים ונוטעים עצים אחרים ביערות, כך ממזערים את הרס הסביבה. אחת ממטרות הארגון הוא לשמר את היערות על ייחודיותם - יערות גשם או יערות מחטניים ולכן לאפשר גם לדורות הבאים להינות מין היערות והעצים.

תו תקן לעצים: אחת התרומות החשובות של הארגון בתחום הפיקוח והשימור היא הענקת תו תקן למוצרי עץ המיוצרים מעצים שנכרתו בפיקוחו של הארגון. תו התקן הירוק הינו אישור והוכחה לרוכשי העצים, שניהול כריתת עצי היערות היה ידידותי לסביבה ונעשה בהקפדה תוך שמירה על היער שהעצים נכרתו ממנו.