Main Logo - LVL

חומרי גלם

עץ תעשייתי הוא חומר מורכב, מעשה ידי אדם, המיוצר מחלקי עץ טבעי, סיבי עץ וצומח אחרים המחוברים יחד באמצעות שרפים ודבקים מלאכותיים, ליצירת חומרים מרוכבים. עץ תעשייתי משמש למגוון רחב של שימושים בתעשייה ובבנייה. מוטות עץ מהוקצעים המחוברים יחדיו, סיבי עץ, קש מכל סוגי הצומח, במבוק, פסולת עץ, שאריות ממפעלי סוכר, סוגים של סיבים צמחיים או כל חומר אחר מהצומח המכיל תאית.

העץ התעשייתי פותח למגוון רחב של מוצרים שנועדו לענות על צרכים ספציפיים בתעשייה ובבנייה, וכאלה שלא ניתן להם מענה על ידי עץ טבעי, באופן שיוזיל את המוצר הסופי.מוצרי עץ תעשייתי מיוצרים ממגוון רחב של חומרי עץ וצורות חיתוך

סיבית - לוח המורכב משבבי עץ, נסורת ופסולת עץ, נגרסים יחדיו ומעורבבים עם דבק.

עץ לבוד (לביד)- מורכב משכבות עץ המודבקות בניצב זו לזו.

MDF- לוח העשוי משאריות נסורת ואבק שיוף ו/או מסיבי תאית ומעורבבים בשרפים ודבקים.

מזונית - לוח דחוס וקשה, מבריק בצידו האחד ומחוספס באחר, עשוי מסיבי עץ בלבד המעובדים בקיטור.

לוח בנאים (OSB) - לוח בנייה העשוי מפתיתי עץ, שעווה ושרף.