Main Logo - LVL

לבידים

עץ לבוד (בסלנג: לביד, דיקט או סנדוויץ') הוא לוח המורכב משכבות עץ המודבקות זו לזו (לבידים).

השכבות של הלבידים המקובלים בארץ הינם  בעובי של 1 מ"מ עד 1.8 מ"מ לשכבה. הכריכה הינה בעובי של 0.5 או 0.6 מ"מ ושכבות המילוי עבות יותר. מספר השכבות הוא בדרך כלל אי-זוגי בכדי ליצור יציבות. הלביד הוא בעל יחס חוזק למשקל גבוה יחסית לחומרים מורכבים אחרים, אחיד וקל לעיבוד יותר מעץ טבעי. הלביד משמש לבניית סירות ובתים ועד לסוף מלחמת העולם השנייה היה חומר פופולרי גם לבניית מטוסים. לצד זה הוא משמש לבניית רהיטים, ארונות ומטבחים.

טכנולוגיית ייצור הלביד מאפשרת למעשה יצירת לוחות עבודה מעץ בממדים אשר לא תמיד ניתן לנסרם מתוך העץ הגולמי. בעוד לוחות עץ מלא המנוסרים מתוך מסת העץ מוגבלים בגודלם והם לכל היותר ברוחב הקטן במעט מקוטר הגזע של העץ, לבידים יכולים להיות גדולים הרבה יותר ובנוסף, קיימים להם יתרונות מבניים שונים.