Main Logo - LVL

פורניר

קילוף של עץ טבעי דק מאוד ממגוון עצים איכותיים במיוחד המשמש לציפוי לוחות עץ מעובדים.

ניתן לקבלו מודבק על לוחות סנדוויץ, מ.ד.פ. או סיבית בכל העוביים, גם בשתי שכבות - דבל פורניר  וגם כמשולש - שלוש שכבות קילוף בהתאם לצרכי הלקוח.